Spring til indhold

Det gode børneliv

Flere om opgaven

For mig er det vigtigt at vi skaber gode rammer for daginstitutioner, skoler, fritidshjem og klubberne. Både de offentlige og de private. Vi skal sikre flere hænder i daginstitutionerne, så vores minimumsnormeringer følger anbefalingen fra BUPL. Og det skal ske hurtigst muligt. Samtidig skal vi have fokus på, at flere af vores ansatte skal have en pædagogisk uddannelse. Vi skal både have flere voksne og flere uddannede pædagoger.

En god og stærk skole

Vi har gode skoler i Furesø. Det skal vi også have i fremtiden. Skoler som sikrer, at alle børn udvikler sig, trives og bliver kompetente til at tage en uddannelse. Vi skal fortsat arbejde for flere undervisningstimer med to lærere og de kortere skoledage. Færre tests og mere fokus på trivsel og udvikling. Jonstrup Skole skal udbygges til 5. klasse så hurtigt som muligt. Det er også vigtigt med stærk opbakning til Farum Lilleskole og de private fritidshjem fra kommunen, så vi kan tilbyde diversitet i mulighederne for det gode børneliv. Marie Kruse Skole er en gave for vores kommune, som vi skal fortsætte det gode samarbejde med.

Plads til den kreative frie leg

Fritidspædagogikken kan (og skal) åbne nye verdener for børnene. Åbne døre børnene ikke kendte i forvejen og skabe muligheder for at opdage nye sider af sig selv. Vi skal have fritidshjem og FFO’er, som sprudler og åbner nye verdener for vores børn, som de ikke kendte i forvejen. Uanset om det er med teater, musik, rollespil, byggelegepladser, svømning, kanosejlads eller andre kreative udtryksformer. Der skal være tid og plads til en god fritidspædagogik.

Gode legepladser

Vi skal have inspirerende legepladser i vores kommune, både i institutionerne og til offentligt brug. Spændende legepladser indbyder til kreativitet, fantasi og kropslig udfoldelse. Det har vi for lidt af i Furesø.

Flere spændende legepladser til Furesø