Spring til indhold

Motorvejen skal støjdæmpes

Kampen imod trafikstøjen er lang og hård – men jeg vil følge den til dørs.

Trafikstøj i Furesø

Støj er et kæmpe problem i Furesø, og vi skal have gjort noget ved det. Det arbejde har jeg valgt at stille mig i front for. Udbygning af Hillerødmotorvejen skal først gennemføres, hvis der støjreduceres i Furesø kommune. Støjen øges i øjeblikket for hvert år der går. Det er ikke holdbart. På samme måde som der er etableret støjværn ved Bregnerød på østsiden, skal der etableres støjværn på vestsiden også. Vi skal som minimum have støjskærme eller støjvolde fra Slangerupvej og sydover gennem hele Furesø. Vi skal sikre Ring4, så den ikke genererer mere støj. I Furesø har vi haft held med at tegne politikken på landsplan for Radikale Venstre. I infrastrukturforhandlingerne fik vi via Rasmus Helveg nævnt Fiskebækbroen konkret i aftalen, samtidig med at der blev afsat nationale midler til støjbekæmpelse. Det lover godt for fremtiden! Men arbejdet er langt fra slut. Dette skal naturligvis forfølges til dørs, så kommunen kan støjreduceres. Jeg håber at kunne fortsætte dette arbejde fra byrådet efter valget.

Mange muligheder – vi skal vælge de rette

Der er mange muligheder for at støjreducere i Furesø. I den sydlige del af kommunen kan vi både tænke i støjvolde, asfalt og støjskærme, som kan mindske støjen fra motorvejen. Samtidig kan vi arbejde på løsninger med et låg af solceller og støjreducerende materiale. Ved Farum kan vi enten sætte støjskærme op, overdække ‘hullet’ ved at ‘lægge låg på’ og enten fokusere på solceller på toppen af låget eller muligvis byudvikle over motorvejen ved salg af byggeraterne. Mulighederne er mange. Det kræver, at man fra politisk side sætter hårdt ind i prioriteringen af løsningsmodeller, og følger dem til dørs. For mig er det vigtigt, at vi får en god løsning. Og at vi får den snart.

Lokale tiltag

Vi skal kontinuerligt tilpasse vores kommune til den størrelse den har. Vores veje skal være opdaterede på støjsvag asfalt, så de støjer mindst muligt. Ikke mindst på vores store lokale færdselsårer. Vi skal arbejde for, at hastigheden på de mindre villaveje og omkring skolerne nedsættes til 40km/t. Det øger både trafiksikkerheden og mindsker støjen. Vi skal fortsat sætte ind med lokale støjinitiativer, der hvor vores kommunale veje generer meget støj. Vi kan gøre en del bedre med vores egne veje. Frederiksborgvej skal fx ikke blot være en hurtig gennemgående vej. Det er vigtigt at vi også tænker trafiksikkerhed ind i billedet, så vi får sikre skoleveje.


Jeg er træt af trafikstøjen. Og vil fortsætte min kamp imod den.